Mimořádná kombinace výnosu, rizika a likvidity.

Finance v bezpečí a po ruce

Zhodnocujte své peníze bez limitů s odhadovaným výnosem 5,05 % p.a. vázaným na základní úrokovou sazbu ČNB. Obchodování na denní bázi, prostředky běžně do 3 pracovních dnů na účtu, pokud je budete potřebovat. Vše se dá vyřídit online.

Proč investovat do fondu MONETIKA

Odhadovaný výnos 5,05 % ročně

Výnos je vázán na základní úrokovou sazbu ČNB. Fond tak představuje vhodnou alternativu ke spořicím účtům a termínovaným vkladům.

Bezpečí

Fond dosahuje na sedmistupňové škále rizikovosti SRI nejnižší možné hodnoty 1. Pro srovnání – akciové fondy jsou obvykle hodnocené stupněm 5-6, realitní fondy stupněm 2.

Peníze vždy po ruce

Peníze běžně do 3 pracovních dnů na účtu, pokud je budete potřebovat. Zároveň se dá vše vyřídit online.

Bez omezení výše vkladu

Nezáleží na tom, zda máte k dispozici stokoruny nebo miliony. Zatímco banky u spoření obvykle omezují částku, na kterou se vztahuje vyšší úročení, fond MONETIKA zhodnocuje maximální možnou měrou vždy celou investici bez ohledu na její objem.

Pro jednotlivce, SVJ i firmy

Náš fond je vhodný pro každého, kdo chce výhodně zhodnocovat své volné prostředky – od fyzických osob, až po firmy, obce, nadace či společenství vlastníků jednotek. Jednorázový i pravidelný vklad již od 100 Kč.

Možnost daňového zvýhodnění

Na rozdíl od bankovních spořicích účtů či termínovaných vkladů jsou investice do fondu MONETIKA po splnění časového testu osvobozeny od daně z příjmu.

K dostání u našich finančních partnerů

Investiční strategie

MONETIKA jako otevřený podílový fond může na finančním trhu investovat vždy do aktiv, jež jsou v dané tržní situaci nejvýhodnější. Cílem fondu je dosahovat zhodnocení na úrovni dvoutýdenní repo sazby České národní banky snížené o odhadované náklady spojené s činností fondu.

Fond ke zhodnocování prostředků využívá následující investiční nástroje:

Repo operace

Repo operace jsou jedním z nástrojů měnové politiky, prostřednictvím kterých ČNB dodává a stahuje likviditu od komerčních bank a ovlivňuje tak vývoj úrokových sazeb v ekonomice. Vzhledem k situaci na trhu jde v současnosti o nejvyužívanější nástroj v rámci investiční strategie fondu MONETIKA.

Termínované depozitní vklady

Termínované vklady se sjednávají na dobu určitou s pevně daným úrokem, jenž se po celou dobu trvání vkladu nemění. Výhodou jejich využití v rámci investiční strategie je, že fondu umožňují držet vyšší výnos po delší dobu.

Overnight depozita

Finanční domy si tímto způsobem ukládají přebytečnou likviditu na krátký úsek mezi koncem předchozího obchodního dne a začátkem dne následujícího. ČNB tyto vklady úročí diskontní sazbou.

Graf vývoje hodnoty podílového listu MONETIKA fond, OPF - CZK

Graf vývoje hodnoty podílového listu MONETIKA fond, OPF - PROFI

   MONETIKA, otevřený podílový fond může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Německem, Slovenskem, Rakouskem a Polskem.

   Informace o fondu

   CZK
   PROFI
   Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
   Obhospodařovatel fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Depozitář Česká spořitelna a.s.
   Auditor Audit One s.r.o.
   Frekvence oceňování a obchodování denní
   Doporučený investiční horizont

   1 rok a více

   Minimální investice 100 Kč
   ISIN CZ0008477379
   Měna fondu CZK
   Vstupní poplatek Maximálně 1 % z hodnoty investice
   Výstupní poplatek 0 %
   Poplatek za obhospodařování 0,35%
   Poplatek za administraci 0,05%
   Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
   Obhospodařovatel fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Depozitář Česká spořitelna a.s.
   Auditor Audit One s.r.o.
   Frekvence oceňování a obchodování denní
   Doporučený investiční horizont

   1 rok a více

   Minimální investice 10 000 000 Kč
   ISIN CZ0008477361
   Měna fondu CZK
   Vstupní poplatek neuplatňuje se
   Výstupní poplatek neuplatňuje se
   Poplatek za obhospodařování 0,05%
   Poplatek za administraci 0,05%

   Informace o výkonnosti a majetku fondu

   CZK
   PROFI

   Duben 2024

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 05.4.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,46% --
   3M 1,60% 0,53%
   6M 2,95% 0,49%
   12M 6,17% 0,51%
   za aktuální rok 1,60% 0,40%
   od vzniku fondu 10,15% 0,53%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 05.4.2024 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 11,0153 CZK
   Fondový kapitál 5 182 818 112,54 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 470 512 014ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 628 066 262ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 157 554 248ks
   Údaje k datu 01.04.2024 - 05.04.2024 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 2 275 554ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 4 433 339ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 25 053 595,73 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 48 795 011,38 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 05.4.2024 (celý fond)
   Fondový kapitál 5 683 698 718,10 CZK
   Aktiva celkem 5 706 268 635,77 CZK

   Březen 2024

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.3.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,42% --
   3M 1,49% 0,50%
   6M 2,94% 0,49%
   12M 6,15% 0,51%
   za aktuální rok 1,49% 0,50%
   od vzniku fondu 10,03% 0,53%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.3.2024 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 11,0030 CZK
   Fondový kapitál 5 202 973 862,22 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 472 669 799ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 625 790 708ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 153 120 909ks
   Údaje k datu 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 20 365 805ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 21 701 685ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 223 592 190,52 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 238 221 584,57 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.3.2024 (celý fond)
   Fondový kapitál 5 703 487 949,63 CZK
   Aktiva celkem 5 731 791 208,37 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,10%
   Ostatní 99,90%

   Únor 2024

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 29.2.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,46% --
   3M 1,44% 0,48%
   6M 3,01% 0,50%
   12M 6,27% 0,52%
   za aktuální rok 1,07% 0,53%
   od vzniku fondu 9,57% 0,53%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 29.2.2024 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,9572 CZK
   Fondový kapitál 5 193 762 310,78 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 474 005 679ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 605 424 903ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 131 419 224ks
   Údaje k datu 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 23 462 360ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 17 395 339ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 256 445 600,70 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 190 144 882,63 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 29.2.2024 (celý fond)
   Fondový kapitál 5 709 661 844,46 CZK
   Aktiva celkem 5 739 287 682,89 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,20%
   Ostatní 99,80%

   Leden 2024

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.1.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,61% --
   3M 1,49% 0,50%
   6M 3,08% 0,51%
   12M 6,29% 0,52%
   za aktuální rok 0,61% 0,61%
   od vzniku fondu 9,08% 0,53%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.1.2024 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,9075 CZK
   Fondový kapitál 5 104 051 858,92 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 467 938 658ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 581 962 543ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 114 023 885ks
   Údaje k datu 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 29 997 776ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 12 850 730ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 326 390 750,05 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 139 832 918,25 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.1.2024 (celý fond)
   Fondový kapitál 5 628 187 436,74 CZK
   Aktiva celkem 5 671 215 624,71 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,03%
   Ostatní 99,97%

   Prosinec 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 28.12.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,51% --
   3M 1,55% 0,52%
   6M 3,13% 0,52%
   12M 6,34% 0,53%
   za aktuální rok 6,32% 0,53%
   od vzniku fondu 8,42% 0,53%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 28.12.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,8416 CZK
   Fondový kapitál 4 892 032 438,09 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 450 791 612ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 551 964 767ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 101 173 155ks
   Údaje k datu 01.12.2023 - 28.12.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 30 179 967ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 12 527 535ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 326 717 326,54 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 135 571 150,06 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 28.12.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 5 451 757 943,00 CZK
   Aktiva celkem 5 482 958 595,12 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,75%
   Ostatní 99,25%

   Listopad 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 30.11.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,51% --
   3M 1,55% 0,52%
   6M 3,14% 0,52%
   12M 6,34% 0,53%
   za aktuální rok 5,93% 0,54%
   od vzniku fondu 8,02% 0,53%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 30.11.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,8017 CZK
   Fondový kapitál 4 678 657 386,21 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 433 139 180ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 521 784 800ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 88 645 620ks
   Údaje k datu 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 31 884 728ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 15 356 708ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 343 454 205,01 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 165 435 885,76 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.11.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 5 067 391 909,34 CZK
   Aktiva celkem 5 099 135 894,29 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,35%
   Ostatní 99,65%

   Říjen 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.10.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,54% --
   3M 1,56% 0,52%
   6M 3,18% 0,53%
   12M 6,50% 0,54%
   za aktuální rok 5,39% 0,54%
   od vzniku fondu 7,47% 0,53%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.10.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,7469 CZK
   Fondový kapitál 4 477 297 694,61 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 416 611 160ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 489 900 072ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 73 288 912ks
   Údaje k datu 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 35 644 743ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 11 206 812ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 381 993 134,12 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 120 080 041,04 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.10.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 4 859 938 447,04 CZK
   Aktiva celkem 4 901 934 282,58 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,38%
   Ostatní 99,62%

   Září 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 30.9.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,49% --
   3M 1,55% 0,52%
   6M 3,12% 0,52%
   12M 6,45% 0,54%
   za aktuální rok 4,82% 0,54%
   od vzniku fondu 6,89% 0,53%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 30.9.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,6892 CZK
   Fondový kapitál 4 192 746 001,35 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 392 173 229ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 454 255 329ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 62 082 100ks
   Údaje k datu 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 27 813 531ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 9 465 169ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 296 550 665,21 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 100 908 368,53 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.9.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 4 518 115 243,26 CZK
   Aktiva celkem 4 547 441 086,01 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,17%
   Ostatní 99,83%

   Srpen 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.8.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,53% --
   3M 1,56% 0,52%
   6M 3,16% 0,53%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 4,31% 0,54%
   od vzniku fondu 6,37% 0,53%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.8.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,6370 CZK
   Fondový kapitál 3 976 374 699,02 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 373 824 867ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 426 441 798ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 52 616 931ks
   Údaje k datu 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 31 358 350ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 8 429 860ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 332 696 428,63 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 89 389 102,88 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.8.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 4 308 558 915,90 CZK
   Aktiva celkem 4 324 484 068,57 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,33%
   Ostatní 99,67%

   Červenec 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.7.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,52% --
   3M 1,59% 0,53%
   6M 3,12% 0,52%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 3,77% 0,54%
   od vzniku fondu 5,81% 0,53%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.7.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,5814 CZK
   Fondový kapitál 3 712 965 171,24 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 350 896 377ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 395 083 448ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 44 187 071ks
   Údaje k datu 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 29 462 831ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 8 012 652ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 311 039 288,57 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 84 554 970,51 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.7.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 4 002 169 404,43 CZK
   Aktiva celkem 4 009 647 282,00 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,18%
   Ostatní 99,82%

   Červen 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 30.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,51% --
   3M 1,55% 0,52%
   6M 3,23% 0,54%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 3,23% 0,54%
   od vzniku fondu 5,26% 0,53%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 30.6.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,5264 CZK
   Fondový kapitál 3 467 890 190,23 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 329 446 198ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 365 620 617ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 36 174 419ks
   Údaje k datu 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 38 326 245ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 8 560 439ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 402 374 432,79 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 89 863 942,35 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.6.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 746 063 046,11 CZK
   Aktiva celkem 3 778 843 691,57 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,17%
   Ostatní 99,83%

   Květen 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.5.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,56% --
   3M 1,57% 0,52%
   6M 3,11% 0,52%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 2,70% 0,54%
   od vzniku fondu 4,73% 0,53%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.5.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,4732 CZK
   Fondový kapitál 3 138 623 835,64 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 299 680 392ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 327 294 372ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 27 613 980ks
   Údaje k datu 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 31 931 002ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 6 529 110ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 334 585 437,32 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 68 174 764,45 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.5.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 385 319 413,25 CZK
   Aktiva celkem 3 415 742 035,69 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,23%
   Ostatní 99,77%

   Duben 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 30.4.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,48% --
   3M 1,50% 0,50%
   6M 3,22% 0,54%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 2,14% 0,53%
   od vzniku fondu 4,15% 0,52%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 30.4.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,4153 CZK
   Fondový kapitál 2 857 651 050,81 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 274 278 500ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 295 363 370ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 21 084 870ks
   Údaje k datu 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 33 311 748ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 4 531 927ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 346 153 004,50 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 47 065 213,45 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.4.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 056 938 275,22 CZK
   Aktiva celkem 3 085 770 743,31 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,19%
   Ostatní 99,81%

   Březen 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.3.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,53% --
   3M 1,65% 0,55%
   6M 3,23% 0,54%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 1,65% 0,55%
   od vzniku fondu 3,66% 0,52%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.3.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,3660 CZK
   Fondový kapitál 2 544 845 487,03 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 245 498 679ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 262 051 622ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 16 552 943ks
   Údaje k datu 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 38 628 822ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 5 714 938ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 399 333 766,56 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 59 088 814,67 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.3.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 2 778 744 447,52 CZK
   Aktiva celkem 2 813 858 287,32 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,29%
   Ostatní 99,71%

   Únor 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 28.2.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,48% --
   3M 1,51% 0,50%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 1,11% 0,56%
   od vzniku fondu 3,11% 0,52%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 28.2.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,3109 CZK
   Fondový kapitál 2 191 950 938,87 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 212 584 795ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 223 422 800ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 10 838 005ks
   Údaje k datu 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 35 903 389ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 3 271 431ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 369 151 638,75 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 33 643 911,30 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 28.2.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 2 348 985 022,41 CZK
   Aktiva celkem 2 393 895 053,75 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 1,38%
   Ostatní 98,62%

   Leden 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.1.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,63% --
   3M 1,69% 0,56%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 0,63% 0,63%
   od vzniku fondu 2,62% 0,52%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.1.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,2616 CZK
   Fondový kapitál 1 846 598 624,00 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 179 952 837ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 187 519 411ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 7 566 574ks
   Údaje k datu 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 35 805 914ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 3 834 592ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 366 556 259,24 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 39 266 655,63 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.1.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 979 677 652,49 CZK
   Aktiva celkem 2 034 501 334,93 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 11,50%
   Ostatní 88,50%

   Duben 2024

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 05.4.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,48% --
   3M 1,69% 0,56%
   6M 3,10% 0,52%
   12M 6,50% 0,54%
   za aktuální rok 1,69% 0,42%
   od vzniku fondu 10,67% 0,56%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 05.4.2024 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 11,0670 CZK
   Fondový kapitál 500 880 605,56 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 45 259 121ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 77 746 145ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 32 487 024ks
   Údaje k datu 01.04.2024 - 05.04.2024 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 0ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 0ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 0,00 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 05.4.2024 (celý fond)
   Fondový kapitál 5 683 698 718,10 CZK
   Aktiva celkem 5 706 268 635,77 CZK

   Březen 2024

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 31.3.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,44% --
   3M 1,57% 0,52%
   6M 3,09% 0,51%
   12M 6,47% 0,54%
   za aktuální rok 1,57% 0,52%
   od vzniku fondu 10,54% 0,55%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 31.3.2024 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 11,0539 CZK
   Fondový kapitál 500 514 087,41 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 45 259 121ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 77 746 145ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 32 487 024ks
   Údaje k datu 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 87 210ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 1 705 027ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 962 367,17 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 18 807 079,78 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.3.2024 (celý fond)
   Fondový kapitál 5 703 487 949,63 CZK
   Aktiva celkem 5 731 791 208,37 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,10%
   Ostatní 99,90%

   Únor 2024

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 29.2.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,48% --
   3M 1,52% 0,51%
   6M 3,16% 0,53%
   12M 6,60% 0,55%
   za aktuální rok 1,12% 0,56%
   od vzniku fondu 10,05% 0,56%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 29.2.2024 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 11,0054 CZK
   Fondový kapitál 515 899 533,68 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 46 876 938ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 77 658 935ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 30 781 997ks
   Údaje k datu 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 1 392 309ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 2 368 881ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 15 268 213,99 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 26 000 045,04 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 29.2.2024 (celý fond)
   Fondový kapitál 5 709 661 844,46 CZK
   Aktiva celkem 5 739 287 682,89 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,20%
   Ostatní 99,80%

   Leden 2024

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 31.1.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,64% --
   3M 1,57% 0,52%
   6M 3,24% 0,54%
   12M 6,63% 0,55%
   za aktuální rok 0,64% 0,64%
   od vzniku fondu 9,53% 0,56%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 31.1.2024 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,9529 CZK
   Fondový kapitál 524 135 577,82 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 47 853 510ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 76 266 626ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 28 413 116ks
   Údaje k datu 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 4 593 196ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 8 119 072ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 50 214 602,92 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 88 798 282,48 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.1.2024 (celý fond)
   Fondový kapitál 5 628 187 436,74 CZK
   Aktiva celkem 5 671 215 624,71 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,03%
   Ostatní 99,97%

   Prosinec 2023

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 28.12.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,53% --
   3M 1,62% 0,54%
   6M 3,29% 0,55%
   12M 6,66% 0,56%
   za aktuální rok 6,65% 0,55%
   od vzniku fondu 8,83% 0,55%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 28.12.2023 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,8830 CZK
   Fondový kapitál 559 725 505,03 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 51 379 386ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 71 673 430ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 20 294 044ks
   Údaje k datu 01.12.2023 - 28.12.2023 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 17 107 103ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 1 585 448ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 185 723 952,38 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 17 230 012,07 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 28.12.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 5 451 757 943,00 CZK
   Aktiva celkem 5 482 958 595,12 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,75%
   Ostatní 99,25%

   Listopad 2023

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 30.11.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,53% --
   3M 1,62% 0,54%
   6M 3,29% 0,55%
   12M 6,67% 0,56%
   za aktuální rok 6,23% 0,57%
   od vzniku fondu 8,41% 0,56%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 30.11.2023 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,8410 CZK
   Fondový kapitál 388 734 523,13 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 35 857 731ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 54 566 327ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 18 708 596ks
   Údaje k datu 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 745 585ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 372 056ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 8 044 360,58 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 4 030 152,70 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.11.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 5 067 391 909,34 CZK
   Aktiva celkem 5 099 135 894,29 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,35%
   Ostatní 99,65%

   Říjen 2023

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 31.10.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,57% --
   3M 1,64% 0,55%
   6M 3,34% 0,56%
   12M 6,82% 0,57%
   za aktuální rok 5,67% 0,57%
   od vzniku fondu 7,83% 0,56%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 31.10.2023 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,7834 CZK
   Fondový kapitál 382 640 752,43 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 35 484 202ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 53 820 742ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 18 336 540ks
   Údaje k datu 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 5 243 596ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 97 807ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 56 400 035,26 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 1 051 023,17 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.10.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 4 859 938 447,04 CZK
   Aktiva celkem 4 901 934 282,58 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,38%
   Ostatní 99,62%

   Září 2023

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 30.9.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,52% --
   3M 1,62% 0,54%
   6M 3,28% 0,55%
   12M 6,78% 0,56%
   za aktuální rok 5,08% 0,56%
   od vzniku fondu 7,23% 0,56%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 30.9.2023 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,7228 CZK
   Fondový kapitál 325 369 241,91 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 30 338 413ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 48 577 146ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 18 238 733ks
   Údaje k datu 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 190ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 800 711ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 2 035,89 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 8 562 261,64 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.9.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 4 518 115 243,26 CZK
   Aktiva celkem 4 547 441 086,01 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,17%
   Ostatní 99,83%

   Srpen 2023

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 31.8.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,55% --
   3M 1,64% 0,55%
   6M 3,33% 0,55%
   12M 6,68% 0,56%
   za aktuální rok 4,54% 0,57%
   od vzniku fondu 6,68% 0,56%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 31.8.2023 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,6678 CZK
   Fondový kapitál 332 184 216,88 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 31 138 934ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 48 576 956ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 17 438 022ks
   Údaje k datu 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 5 000 495ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 1 121 077ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 53 099 987,25 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 11 950 044,92 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.8.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 4 308 558 915,90 CZK
   Aktiva celkem 4 324 484 068,57 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,33%
   Ostatní 99,67%

   Červenec 2023

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 31.7.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,55% --
   3M 1,67% 0,56%
   6M 3,28% 0,55%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 3,96% 0,57%
   od vzniku fondu 6,09% 0,55%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 31.7.2023 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,6093 CZK
   Fondový kapitál 289 204 233,19 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 27 259 516ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 43 576 461ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 16 316 945ks
   Údaje k datu 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 943 734ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 47 387ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 9 999 994,21 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 500 008,67 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.7.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 4 002 169 404,43 CZK
   Aktiva celkem 4 009 647 282,00 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,18%
   Ostatní 99,82%

   Červen 2023

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 30.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,53% --
   3M 1,63% 0,54%
   6M 3,40% 0,57%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 3,40% 0,57%
   od vzniku fondu 5,52% 0,55%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 30.6.2023 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,5516 CZK
   Fondový kapitál 278 172 855,88 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 26 363 169ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 42 632 727ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 16 269 558ks
   Údaje k datu 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 5 794 192ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 2 935 893ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 61 113 977,46 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 30 900 059,85 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.6.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 746 063 046,11 CZK
   Aktiva celkem 3 778 843 691,57 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,17%
   Ostatní 99,83%

   Květen 2023

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 31.5.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,58% --
   3M 1,66% 0,55%
   6M 3,27% 0,54%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 2,85% 0,57%
   od vzniku fondu 4,96% 0,55%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 31.5.2023 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,4955 CZK
   Fondový kapitál 246 695 577,61 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 23 504 870ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 36 838 535ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 13 333 665ks
   Údaje k datu 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 4 956 660ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 543 756ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 51 899 972,02 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 5 680 017,25 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.5.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 385 319 413,25 CZK
   Aktiva celkem 3 415 742 035,69 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,23%
   Ostatní 99,77%

   Duben 2023

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 30.4.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,51% --
   3M 1,58% 0,53%
   6M 3,36% 0,56%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 2,25% 0,56%
   od vzniku fondu 4,35% 0,54%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 30.4.2023 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,4346 CZK
   Fondový kapitál 199 287 224,41 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 19 091 966ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 31 881 875ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 12 789 909ks
   Údaje k datu 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 2 469 297ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 5 906 404ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 25 699 980,73 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 61 367 421,74 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.4.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 056 938 275,22 CZK
   Aktiva celkem 3 085 770 743,31 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,19%
   Ostatní 99,81%

   Březen 2023

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 31.3.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,56% --
   3M 1,74% 0,58%
   6M 3,38% 0,56%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 1,74% 0,58%
   od vzniku fondu 3,82% 0,55%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 31.3.2023 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,3821 CZK
   Fondový kapitál 233 898 960,49 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 22 529 073ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 29 412 578ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 6 883 505ks
   Údaje k datu 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 10 281 003ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 2 962 397ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 106 399 937,88 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 30 700 014,56 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.3.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 2 778 744 447,52 CZK
   Aktiva celkem 2 813 858 287,32 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,29%
   Ostatní 99,71%

   Únor 2023

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 28.2.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,51% --
   3M 1,58% 0,53%
   6M 3,24% 0,54%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 1,17% 0,58%
   od vzniku fondu 3,24% 0,54%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 28.2.2023 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,3241 CZK
   Fondový kapitál 157 034 083,54 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 15 210 467ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 19 131 575ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 3 921 108ks
   Údaje k datu 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 4 847 896ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 2 592 982ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 49 999 986,94 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 26 700 023,12 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 28.2.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 2 348 985 022,41 CZK
   Aktiva celkem 2 393 895 053,75 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 1,38%
   Ostatní 98,62%

   Leden 2023

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 31.1.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,66% --
   3M 1,75% 0,58%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 0,66% 0,66%
   od vzniku fondu 2,72% 0,54%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 31.1.2023 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,2720 CZK
   Fondový kapitál 133 079 028,49 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 12 955 553ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 14 283 679ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 1 328 126ks
   Údaje k datu 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 792 261ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 993 101ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 8 099 997,24 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 10 153 365,31 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.1.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 979 677 652,49 CZK
   Aktiva celkem 2 034 501 334,93 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 11,50%
   Ostatní 88,50%

   Dokumenty ke stažení

   CZK
   PROFI

   Chci získat více informací